Friday 20 January 2012

Senarai Guru Bahasa Melayu 2012

Tahun 6
1. Puan Salmah bt Kassim
2. Puan Nor Hashimah bt Hashim
                           
3. Puan Hjh Rosimah bt Matt

Tahun 5
1. Puan Noor' Azah bt Tayit@Lit
2. Puan Zaitun bt Su
3. Puan Hjh Rosimah bt Matt

Tahun 4
1. Puan Nooraida bt Zainudin
2. Puan Norriza bt Ismail
3. Puan Hjh Khamsiah bt Muda
4. Puan Sapliah bt Aruk

Monday 21 November 2011

Panitia B M SKMC IPOH

Senarai Guru Bahasa Melayu Tahap 2 Sesi 2011

Puan Hjh Rosimah bt Matt
Puan Salmah bt Kassim
Puan Nor Hashimah bt Hashim
Puan Zaitun bt Su
Puan Norazah bt Tayyit
Puan Noraida bt Zainuddin
Puan Normuhaziawati bt Mohamad